Dezelfde sleutel

Er kan namelijk redelijk eenvoudig een extra slot aan vast gemaakt worden, of het standaard slot kan vervangen worden. Echter is het zo dat de meeste gebuikers van deze scoutmobiels zich nog niet bewust zijn van deze onveiligheid.

De beoefenaars van de lockpick sport proberen hier al meer bewustheid voor te creëren. Ze delen de zorgen dat consumenten zich hier bewust van horen te zijn.

Aangezien de gebeuikers van deze scoutmobiels zich niet altijd goed makkelijk kunnen bewegen is een extern extra slot wellicht niet de beste oplossing. Het zou wat hun betreft makkelijker zijn als de maker van de scoutmobiels het standaard slot zou vervangen en elk exemplaar een uniek slot mee te geven. Iets dat de meeste gebruikers al van zelf sprekend vinden.

Onterecht vertrouwen
De onbekwaamheid rondom dit onderwerp kan een groot probleem worden wanneer de gebruikers ervan vertrouwen op het slot als een veilige bescherming. Het is daarom belangrijk dat dit onderwerp de benodigde aandacht ontvangt zodat de gebruikers ervan zich erop kunnen instellen dat de huidige sloten zo goed als onbruikbaar zijn. Deze sloten bieden momenteel niet de benodigde bescherming die vereist is.

Lees meer over dit onderwerp op:
http://www.lockpickinguniversiteit.nl/scootmobiel-sleutels-hetzelfde/