Leidingen (ver)leggen bij een uitbouw

Als u een uitbouw aan uw woning laat realiseren dan is het belangrijk om dat de leidingen worden gelegd of verlegd. U wilt in de uitbouw immers gebruik kunnen maken van elektriciteit, en misschien ook wel van water en gas. Een loodgietersbedrijf met de juiste ervaring kan u hierbij van dienst zijn. Zij zullen ervoor zorgen dat alle leidingen keurig worden gelegd, verlengd of verlegd. Het is daarbij wel van belang dat u hierover tijdig afspraken maakt. Het leggen van leidingen is immers een klus die deels als eerste moet gebeuren bij een grote verbouwing.

Schakel een goede loodgieter in

Als u een grote verbouwing gaat laten uitvoeren is het verstandig hiervoor een goed loodgietersbedrijf in te schakelen. Soms kan de hoofdaannemer iemand aanbevelen waar hij vaker mee samenwerkt. Als dat niet het geval is kunt u misschien te rade gaan bij mensen in uw omgeving of op het internet zoeken naar referenties. Het is handig om een loodgietersbedrijf te kiezen bij u in de regio. Dit scheelt reiskosten en dat zal zich zeker vertalen in een aantrekkelijke prijs voor de opdracht voor het leggen of verleggen van de leidingen.

Zorg voor een goede planning

Bij een grote renovatie of verbouwing zoals het plaatsen van een uitbouw is het belangrijk om de werkzaamheden goed te plannen. De werklui mogen elkaar bij voorkeur niet in de weg lopen en natuurlijk moet de volgorde zodanig zijn dat er geen overbodig werk hoeft te worden gedaan. Als u een apart loodgietersbedrijf inschakelt, los van de hoofdaannemer die de uitbouw realiseert, of als u dit misschien zelf doet, is het belangrijk om met alle partijen goede afspraken te maken over de werkvolgorde en wie wanneer aan de slag kan. Dat zorgt ervoor dat uw project met een beetje geluk binnen de gestelde termijn kan worden afgerond.

Maak goede afspraken Het is belangrijk de afspraken met het loodgietersbedrijf goed vast te leggen. Vraag een offerte waarin alle kosten zijn meegenomen. Als er extra kosten moeten worden gemaakt, zorg er dan voor dat de loodgieter u hier vooraf van op de hoogte stelt zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.